Dodany: 2011-09-19 09:48:18
images/kasa4.jpg326f6.jpg  Zasady podatkowe to reguły, które powstały w czasie rozwoju państwa i jego budżetu, aby każdy miał świadomość, jaka jest rola podatków, którymi zajmuje się biuro rachunkowe olsztyn, świadczonych na rzecz Skarbu Państwa.

Dodany: 2011-09-19 09:46:45
images/kasa3.JPG2ce54.JPG Podatki, jakimi zajmuje się biuro rachunkowe olsztyn są głównym źródłem dochodów budżetu państwa. Dzięki nim funkcjonują instytucje takie, jak wojsko, policja, szkoły oraz przedszkola publiczne, szkolnictwo wyższe, służby zdrowia, administracja państwa, więc niemalże cały sektor państwowości, z którego możemy korzystać.

Dodany: 2011-09-19 09:44:58
images/kasa2.jpgb787d.jpg Biuro rachunkowe olsztyn zajmuje się wszystkimi typami podatków, które dzielą się przede wszystkim na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie podatki to: dochodowy od osób fizycznych, dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, rolny, leśny, od nieruchomości, podatek tonażowy oraz podatek od środków transportowych.

Dodany: 2011-09-19 09:41:12
images/kasa.jpg31102.jpg Prawo podatkowe w Polsce to zespół przepisów prawnych regulujących zasady obowiązków podatników, jakie zostały ściśle określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy podatkowe.

Dodany: 2011-09-19 09:39:31
images/banknoty 3.jpg851fd.jpg Obowiązek podatkowy dotyczy każdej osoby fizycznej, czyli takiej która ukończyła 18. rok życia i ma zdolność do czynności prawnych, natomiast osoby po 13. roku życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.