Dodany: 2011-09-19 09:32:37
images/banknoty 2.jpgf3480.jpg Już w czasach starożytnych wprowadzono system podatków, na który składały się początkowo jedynie daniny oraz łupy zdobyte w czasie wojen a kiedy pojawiły się pieniądze zaczęto pobierać także od ludności podatki w formie pieniędzy. Dzięki większości zebranych środków pieniężnych mogło powstać prężne wojsko, pozostałe stanowiły realny dochód państwa.

Dodany: 2011-09-19 09:27:47
images/banknoty.jpg19f4f.jpg Podatki to obowiązkowe świadczenia w postaci pieniędzy na rzecz państwa, w którym żyjemy. Z podatkami spotykamy się na co dzień, są one powszechne i już w starożytności pobierano podatki, chociażby w postaci części zbiorów tamtejszych rolników.